צרו קשרהתקשרו אלינו

תיקון 190 קופות גמל

 

תיקון 190 - אפיק החיסכון האופטימאלי לגיל פרישה

 תיקון 190

בתחילת שנת 2012 נכנס לתוקף תיקון לפקודת מס הכנסה אשר מטרתו לעודד חיסכון ולאפשר לבני הגיל השלישי להפקיד סכום חד פעמי לקופת גמל וליהנות מהיתרונות הרבים שלה, תוך שמירה על נזילות מלאה של הכספים המופקדים בקופה, תשלום מס מופחת על רווחים ויכולת משיכת הכספים בצורה קלה, מהירה ונוחה. אם הגעתם לגיל 60 ואתם זכאים לפנסיה מינימאלית בסך 4,458 ש"ח (נכון לשנת 2015), זו ללא ספק השקעה שכדאי לכם לשקול על פני שאר החלופות.

 היתרונות שבהשקעה בקופת גמל על פי תיקון 190:

1. מיסוי - קופות הגמל נהנים מפטור מלא ממס על רווחי הון. כך שאם בכל אלטרנטיבה אחרת נשלם מס רווחי הון במכירה של נייר ערך, באירוע של קבלת דיבידנד במניות או קבלת ריבית בהחזקת איגרות חוב, בקופת הגמל נהנה מפטור מלא ממס על אירועים אלו וכתוצאה מכך עולה פוטנציאל הרווח בקופה. דחיית המס בקופת גמל משפיעה באופן ישיר על התשואה המצטברת שבקופה. גם במעבר בין מסלולי השקעה במצב בו אנו נרצה להגדיל או לצמצם את הסיכון לא מתרחש תשלום מס על רווחים שהצטברו. בתנאי שוק של אינפלציה נמוכה מאוד, ההטבה הגדולה ביותר מבחינה מסויית בהשקעה שבקופת גמל על פי תיקון 190 הינה, תשלום מס רווחי הון, בעת המשיכה, בשיעור של 15% בלבד על הרווחים שנצברו בקופה וזאת למול 25% מס רווחי הון הנהוג באפיקי השקעה אחרים. כמו כן, יוכל החוסך לבחור במסלול של קבלת הכספים כקצבה ובמקרה זה ליהנות מפטור מלא במס רווחי הון.

2. מגוון רחב של אפיקי השקעה - כתוצאה מהיקף נכסים גדול המנוהל בקופות הגמל מנהלי ההשקעות רשאים להשקיע באלטרנטיבות השקעה נוספות מעבר להשקעה הרגילה שבניירות ערך. כך למשל יכולים להשקיע ישירות בשווקים מעבר לים, בנכסים אשר לא נסחרים בבורסה כגון נדל"ן מניב שהפך להיות אטרקטיבי ופופולארי במיוחד בסביבת ריבית אפסית, להשתתף בהנפקות המוצעות לגופים מוסדיים בלבד וכל זאת נתמך במערך אנליזה ומחקר מקצועי.

3. עלויות - קופות הגמל נהנות מעלויות נמוכות משמעותית בקניה ומכירה של ניירות ערך מאלו הנהוגות באלטרנטיבות ההשקעה האחרות הקיימות. בנוסף דמי הניהול המקובלים בקופות הגמל נמוכים מאלו המקובלים במוצרי ההשקעה האחרים, לא עוד דמי משמרת, תשלום מע"מ או עמלות שורה כמקובל במערכת הבנקאית. חיסכון עלויות זה תורם משמעותית לתשואות שבקופות הגמל היות ומתווסף ליתרה המצטברת שבקופה.

4. שקיפות מלאה ובקרת השקעות - קופות הגמל מפוקחות ומבוקרות ע"י משרד האוצר, מידי חודש מפורסמות תשואות קופות הגמל בשקיפות מלאה עבור כולם בחתכים שונים הן במסלולי ההשקעה והן בטווחי הזמן.

5. מעבר בין דורי - החיסכון שבקופת גמל מאפשר מינוי מוטבים ותכנון עזבון ומעבר בין דורי בצורה ברורה ונוחה. כך למשל באם החוסך הלך לעולמו טרם הגיעו גיל 75 יקבלו המוטבים בקופה פטור מלא ממס רווחי הון על כל הרווחים שהצטברו. במידה והחוסך הלך לעולמו לאחר גיל 75 יוכלו המוטבים "להיכנס לנעליו" של החוסך ולבחור בין משיכת הכספים בתשלום מס רווחי הון מופחת של 15% בלבד או שמא קבלתם כקצבה בפטור מלא ממס רווחי הון.

לסיכום, תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הביא עמו הטבות כדאיות ובשורה צרכנית עבור הגיל השלישי.

בבחינת אלטרנטיבות ההשקעה עבור הגיל השלישי קופות הגמל ההוניות חוזרות בגדול למשחק והופכות לאפיק השקעה כדאי ומשתלם מאוד היום עבור החוסכים.