צרו קשרהתקשרו אלינו

ביטוח חיים

מהו ביטוח חיים?

ביטוח חיים מכונה גם ביטוח ריסק וכולל פיצוי כספי למוטבים במקרה של מות המבוטח. המטרה העיקרית ברכישת ביטוח חיים היא הבטחת מקור פרנסה למשפחה במקרה מוות.
כיוון שמוות של אחד המפרנסים במשפחה הוא בלתי צפוי, בעת עריכת הביטוח כדאי לקחת בחשבון שיקולים כמו מס' הילדים, גיל הילדים, האפשרות של המשפחה להסתמך על מפרנס אחד, קיטון צפוי בהכנסתו של המפרנס היחיד, צרכים עתידיים  של התא המשפחתי  ועוד. 
ניתן לרכוש ביטוח חיים בסכומי ביטוח שונים, אך חשוב לוודא שקיימת הלימה בין סכום הביטוח לבין צרכי המשפחה במקרה של מוות.

 דגשים לביטוח חיים

  • סכום הביטוח מוגדר מראש ע"י מבוטח והוא משולם למוטבים שבחר המבוטח כפיצוי חד פעמי, או כסכום חודשי קבוע לתקופה קצובה, לאחר מות המבוטח.
  • גובה הפיצוי המוגדר בפוליסה, ניתן לשינוי בהתאם לצרכיו המשתנים של הלקוח והצורך הביטוחי הנגזר מכך.
  • פוליסת ביטוח חיים בתוקף, כל עוד בעל הפוליסה משלם את הפרמיה או עד תום תוקף הפוליסה.
  • פוליסת ביטוח חיים יכולה לכלול גם כיסוי לאובדן כושר עבודה.

חשוב לדעת 

  •  ההבדל בין ביטוח חיים לבין ביטוח חיים למשכנתא הוא עצום. למרות הדמיון בשמות ביטוח חיים למשכנתא אינו מבטיח פיצוי כספי למשפחה במקרה מוות. אלא מבטיח לבנק כי יקבל את יתרת הלוואת המשכנתא.
  •  ביטוח מנהלים כולל בתוכו רכיב של ביטוח חיים אך בדרך כלל מדובר בסכומי ביטוח נמוכים באופן יחסי שאינם מבטיחים רמת חיים נאותה למשפחה במקרה של מוות. לפיכך יש לרכוש ביטוח חיים נוסף על פי הצרכים המשתנים.